رسانه تخصصی مستقل
لباس دوم وستهام برای فصل 19-2018
دوشنبه 8 مرداد 1397 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس دوم جدید تیم فوتبال وستهام یونایتد انگلستان برای فصل 19-2018 توسط آمبرو رونمایی شد.

پیراهن دوم جدید با الهام از اولین پیراهن سوم وستهام که در فصل 93-1992 مورد استفاده قرار گرفت در زمینه سفید همراه با دو تکه نوار گرافیکی متشکل از خطوط باریک به رنگ آبی آسمانی و قرمز مارون بر روی آستین ها و خط باریک حاشیه یقه به رنگ مارون ارائه شده است.

شورت سفید با دو نوار مشابه به کار رفته در پیراهن به همراه جوراب های آبی آسمانی با جزئیات قرمز مارون ترکیب لباس دوم چکش ها در فصل جدید لیگ انگلستان را کامل می کند.

تصاویر بیشتر از لباس دوم وستهام برای فصل 19-2018 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

شما همچنین می توانید لباس اول وستهام در فصل 19-2018 را (اینجا) مشاهده نمایید.
گالری عکس

لباس های وستهام برای فصل 19-2018
جمعه 4 خرداد 1397 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس های اول و دوم جدید تیم فوتبال وستهام یونایتد انگلستان برای فصل 19-2018 توسط آمبرو رونمایی شد.

تصاویر بیشتر از لباس های اول و دوم وستهام در فصل 19-2018 را در گالری عکس مشاهده نمایید.
گالری عکس

لباس سوم وستهام برای فصل 18-2017
شنبه 11 شهریور 1396 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس سوم جدید تیم فوتبال وستهام یونایتد انگلستان برای فصل 18-2017 توسط آمبرو رونمایی شد.

پیراهن سوم جدید با الهام از اولین پیراهن وستهام در سال 1900 در زمینه به رنگ آبی آسمانی همراه با یقه پولو کلاسیک ارائه شده است. همچنین از لوگوی باشگاه مربوط به فینال جام حذفی در سال 1923 در این پیراهن به عنوان لوگوی اصلی تیم استفاده شده است.

تاریخ تاسیس باشگاه تحت نام امروزی آن با ترکیب "05.07.1900" در پشت پیراهن پایین یقه نقش بسته است. شورت سفید با نوارهای پهن قرمز مارون در کناره ها به همراه جوراب های مشکی ترکیب لباس سوم وستهام در فصل 18-2017 را کامل می کند.

تصاویر بیشتر از لباس سوم وستهام برای فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

شما همچنین می توانید معرفی لباس اول وستهام در فصل 18-2017 را (اینجا) و لباس دوم را (اینجا) مشاهده نمایید.
گالری عکس

لباس اول وستهام برای فصل 18-2017
چهارشنبه 31 خرداد 1396 | ( نظرات )

تیم کیتز – لباس اول جدید تیم فوتبال وستهام انگلستان برای فصل 18-2017 توسط آمبرو رونمایی شد.

پیراهن اول جدید در بدنه اصلی به رنگ قرمز مارون همراه با یک حجم فلش مانند رو به پایین به رنگ تیره تر از زمینه در قسمت بالای جلوی پیراهن ارائه شده است.

آستین ها به رنگ آبی آسمانی است و نوار سنتی آمبرو در سایه ای براق بر روی شانه ها نقش بسته است. یقه مارون با خط باریک آبی آسمانی در جلوی آن به همراه نماد برگرفته از پرچم بریتانیا با لقب تیم وستهام "THE HAMMERS" به معنی "چکش ها" در پشت پیراهن پایین یقه دیگر جزئیات پیراهن جدید را تشکیل می دهند.

شورت و جوراب های سفید با جزئیات آبی آسمانی و قرمز تیره ترکیب لباس اول وستهام در فصل پیش روی لیگ جزیره را کامل می کنند. تصاویر بیشتر از لباس اول وستهام برای فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

شما همچنین می توانید معرفی لباس دوم وستهام برای فصل 18-2017 را (اینجا) مشاهده نمایید.

گالری عکس

لباس دوم وستهام برای فصل 18-2017
شنبه 6 خرداد 1396 | ( نظرات )

تیم کیتز – لباس دوم جدید تیم فوتبال وستهام یونایتد انگلستان برای فصل 18-2017 توسط آمبرو رونمایی شد.

پیراهن دوم جدید در زمینه مشکی همراه با نوارهای باریک بر روی شانه به رنگ آبی آسمانی که در داخل آن لوگوی آمبرو به شکل پیوسته قرار گرفته ارائه شده است.

یک خرج کار جزئی به رنگ قرمز مارون در پشت یقه و یک گرافیک بر گرفته از پرچم بریتانیا و لقب تیم وستهام "THE HAMMERS" به معنی "چکش ها" در زیر آن از معدود جزئیات رنگی پیراهن جدید به شمار می روند.

شورت و جوراب های مشکی با نوارهای مشابه پیراهن بر روی شورت و جزئیات آبی آسمانی روی جوراب ترکیب لباس وستهام در فصل جدید لیگ برتر انگلستان را کامل می کند.

تصاویر بیشتر از لباس دوم وستهام برای فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس