رسانه تخصصی مستقل
لباس های وست برومویچ برای فصل 19-2018
جمعه 30 شهریور 1397 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس های اول، دوم و سوم جدید تیم فوتبال وست برومویچ انگلستان برای فصل 19-2018 توسط پوما ارائه شده است.

پیراهن اول جدید در زمینه با نوارهای راه راه پهن سفید و آبی همراه با یقه و نوار لبه آستین آبی ارائه شده است. شورت و جوراب های سفید با جزئیات آبی ترکیب لباس اول وست بروم را کامل می کند.

پیراهن دوم نیز با ترکیب مشابه پیراهن اول در زمینه متشکل از نوارهای پهن راه راه زرد و سبز همراه با یقه و نوار لبه آستین سبز رنگ ارائه شده است. پیراهن سوم هم در زمینه عمدتا به رنگ مشکی همراه با خطوط باریک آبی روشن در قسمت جلوی پیراهن که هر چه سمت بالا می رود در زمینه محو می شود ارائه شده است.

یقه، نوار محدوده سینه و روی آستین ها از دیگر جزئیات آبی روشن پیراهن سوم جدید به شمار می رود. تصاویر بیشتر از پیراهن دوم و سوم وست برومویچ برای فصل 19-2018 را در گالری عکس مشاهده نمایید.
گالری عکس

قرارداد تامین لباس وست برومویچ با پوما
شنبه 12 خرداد 1397 | ( نظرات )تیم کیتز - قرارداد جدید تامین لباس تیم فوتبال وست برومویچ آلبیون انگلستان با پوما به امضا رسید و این تیم از ابتدای فصل 19-2018 لباس های برند جدید را به تن خواهد کرد.

آدیداس از سال 2011 امتیاز تولید و فروش لباس وست برومویچ را به عهده داشت که قرارداد اولیه دو بار در سال های 2014 و 2016 تمدید شده بود.

آدیداس در حالی لباس وست برومویچ را به رقیب همشهری اش واگذار می کند که در سوی دیگر سه خط ها لباس لستر سیتی را از چنگ پوما در آورده اند.


لباس سوم وست برومویچ برای فصل 18-2017
جمعه 17 شهریور 1396 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس سوم جدید تیم فوتبال وست برومویچ آلبیون برای فصل 18-2017 با طرح مشابه پیراهن های اول و دوم این تیم توسط آدیداس رونمایی شد.

پیراهن سوم جدید در زمینه به رنگ سبز و با همان طرح لباس اخیر تیم ملی ایران ارائه شده است. یقه هفت و خط کناری آن به همراه سه خط روی پهلو از جمله جزئیات سرمه ای رنگ پیراهن جدید به حساب می آید.

شورت و جوراب های هم رنگ پیراهن همراه با جزئیات سرمه ای ترکیب لباس سوم وست برومویچ در لیگ جزیره را کامل می کند.

وست برومویچ به جهت جلوگیری از تداخل رنگ در دیدار روز شنبه مقابل برایتون از این لباس استفاده خواهد کرد در حالی که به نظر نمی رسد در تعداد بازی های زیادی در طول فصل جاری نیاز به این لباس پیدا کند.

تصاویر بیشتر از لباس سوم وست برومویچ برای فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

شما همچنین می توانید معرفی لباس اول وست برومویچ در فصل 18-2017 را (اینجا) و لباس دوم را (اینجا) مشاهده نمایید.
گالری عکس

لباس دوم وست برومویچ برای فصل 18-2017
دوشنبه 12 تیر 1396 | ( نظرات )

تیم کیتز – لباس دوم جدید تیم فوتبال وست برومویچ انگلستان برای فصل 18-2017 توسط آدیداس رونمایی شد.

پیراهن دوم جدید در بدنه اصلی به رنگ سفید همراه با رنگ مکمل قرمز در محدوده شانه ها و آستین ارائه شده است. یقه هفت، سه خط روی پهلو و خط باریک در دو طرف یقه و شانه از جمله جزئیات سرمه ای رنگ پیراهن جدید به شمار می روند.

شورت و جوراب های قرمز با سه خط و جزئیات سرمه ای ترکیب لباس دوم وست برومویچ آلبیون در فصل جدید لیگ جزیره را کامل می کند. تصاویر بیشتر از لباس دوم وست برومویچ برای فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

شما همچنین می توانید معرفی لباس اول وست برومویچ در فصل 18-2017 را (اینجا) مشاهده نمایید.

گالری عکس

لباس اول وست برومویچ برای فصل 18-2017
جمعه 5 خرداد 1396 | ( نظرات )

تیم کیتز – لباس اول جدید تیم فوتبال وست برومویچ آلبیون انگلستان برای فصل 18-2017 توسط آدیداس رونمایی شد.

پیراهن اول جدید در بدنه اصلی متشکل از نوارهای راه راه سفید و سرمه ای است و آستین ها و فضای پشت پیراهن یکدست به رنگ سرمه ای هستند. یقه هفت و سه خط آدیداس به رنگ سفید در پهلوها به همراه یک خط در دو طرف شانه که از کناره یقه آغاز و به محدوده پشت آستین ختم می شود دیگر جزئیات پیراهن جدید را تشکیل می دهند.

شورت سفید با سه خط در کناره ها و جزئیات سرمه ای به همراه جوراب های سفید با جزئیات سرمه ای ترکیب لباس اول وست برومویچ در فصل جدید لیگ برتر انگلستان را کامل می کند.

تصاویر بیشتر از لباس اول وست برومویچ آلبیون برای فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس