رسانه تخصصی مستقل
لباس دروازه بانی منچستر سیتی برای فصل 18-2017
یکشنبه 21 خرداد 1396 | ( نظرات )

تیم کیتز – لباس دروازه بانی اول جدید تیم فوتبال منچستر سیتی انگلستان برای فصل 18-2017 توسط نایک رونمایی شد.

پیراهن دروازه بانی جدید در زمینه به رنگ سبز همراه با نواری به همین رنگ دور یقه و نوار سفید در پهلوها ارائه شده است. گرافیک های مختص پیراهن های دروازه بانی نایک نیز در دوره جدید با تغییراتی مواجه شده و متشکل از نوارهایی با ضخامت ها متفاوت در محدوده آستین ها و نیمه پشتی شانه به رنگ سفید مشهود است.

پیش بینی می شود این پیراهن با شورت و جوراب هایی با ترکیب رنگ سبز در زمینه و سفید در جزئیات در فصل پیش رو مورد استفاده کلودیو براوو و ادرسون دروازه بان تازه وارد سیتی قرار بگیرد.

تصاویر بیشتر از لباس دروازه بانی اول منچستر سیتی برای فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاده نمایید.

گالری عکس

لباس اول منچستر سیتی برای فصل 18-2017
چهارشنبه 10 خرداد 1396 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس اول جدید تیم فوتبال منچستر سیتی انگلستان برای فصل 18-2017 توسط نایک رونمایی شد.

پیراهن اول جدید در زمینه آبی آسمانی همراه با نوارهای سفید دور یقه و پهلوها ارائه شده است. عبارت "CITY" در پشت یقه بر روی نوار سفید به چشم می آید و همچنین پیراهن جدید سیتی از نسل دوم سیستم تهویه AEROSWIFT نیز بهره می برد.

شورت سفید با نوارهای آبی در کناره ها به همراه جوراب های آبی آسمانی با جزئیات سرمه ای و همچنین یک نوار باریک به رنگ قرمز مارون بر روی جوراب که از لباس منچستر سیتی در فصل 68-1967 که به قهرمانی این تیم در لیگ انگلستان انجامید ترکیب لباس اول سیتی در فصل آینده لیگ جزیره را کامل می کند.

تصاویر بیشتر از لباس اول منچستر سیتی برای فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس

پیراهن های تمرینی منچستر سیتی برای فصل 17-2016
چهارشنبه 31 شهریور 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز – پیراهن های تمرین و پیش از مسابقه جدید تیم فوتبال منچستر سیتی انگلستان برای شرکت در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در فصل 17-2016 توسط نایک رونمایی شد.

پیراهن تمرین جدید در زمینه مشکی همراه با آستین هایی به رنگ نارنجی تیره ارائه شده است. لوگوی نایک و باشگاه منچستر سیتی نیز به صورت تک رنگ و به رنگ نارنجی تیره به چشم می آید.

دیگر پیراهن جدید نیز در زمینه مشکی همراه با خطوط نارنجی با ضخامت متفاوت در جلوی پیراهن ارائه شده است. نوار روی آستین ها و همچنین لوگوی نایک و باشگاه منچستر سیتی به صورت تک رنگ و به رنگ نارنجی کار شده اند.

تصاویر بیشتر از پیراهن های تمرینی منچستر سیتی ویژه لیگ قهرمانان اروپا فصل 17-2016 را در گالری عکس مشاهده نمایید.
گالری عکس

لباس سوم منچستر سیتی برای فصل 17-2016
چهارشنبه 31 شهریور 1395 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس  سوم جدید تیم فوتبال منچستر سیتی برای فصل 17-2016 توسط کمپانی نایک رونمایی شد.

پیراهن سوم جدید با ترکیب دو رنگ نارنجی در بالا و بنفش در پایین که با شیب پلکانی به وسیله خطوطی با ضخامت های متفاوت در هم آمیخته می شوند ارائه شده است. نوار نارنجی در بالای یقه و نوارای مشکی در پهلوها دیگر جزئیات پیراهن جدید را تشکیل می دهند.

شورت بنفش با نوارهای مشکی در کناره ها به همراه جوراب های بنفش با جزئیات نارنجی ترکیب لباس سوم جدید منچستر سیتی را کامل می کند.

تصاویر بیشتر از پیراهن سوم منچستر سیتی برای فصل 17-2016 را در گالری عکس مشاهده نمایید.
گالری عکس

پیراهن پیش از مسابقه منچستر سیتی برای فصل 17-2016
شنبه 23 مرداد 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز – پیراهن پیش از مسابقه جدید تیم فوتبال منچسترسیتی انگلستان برای فصل 17-2016 توسط نایک رونمایی شد.
پیراهن جدید در زمینه ای به رنگ آبی تیره همراه با گرافیک متشکل از خطوط تیره و روشن شکسته در سرتاسر پیراهن، نوارهای سفید بر روی آستین ها و عبارت "CITY" در اندازه بزرگ در پشت پیراهن جزئیات پیراهن پیش از مسابقه جدید منچستر سیتی در فصل 17-2016 را کامل می کند.

گالری عکس