رسانه تخصصی مستقل
لباس های پرو برای سال های 19-2018
چهارشنبه 21 شهریور 1397 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس های اول و دوم جدید تیم ملی فوتبال پرو برای سال های 2018 و 2019 پس از قطع همکاری این تیم با آمبرو توسط برند ماراتن رونمایی شد.

پیراهن اول جدید همچون همیشه در زمینه سفید همراه با یک نوار پهن مورب قرمز در قسمت جلوی پیراهن ارائه شده است. آستین ها و محدوده بالای شانه هم رنگ نوار مورب جلوی پیراهن و همچنین یقه، نوارهای دو طرف آن و دو نوار باریک در پهلوها در سایه تیره تری از قرمز کار شده است که با شورت و جوراب های سفید با جزئیات قرمز ترکیب لباس اول جدید پرو را کامل می کند.

لباس دوم نیز با طرح مشابه لباس اول در زمینه عمدتا به رنگ قرمز همراه با نوار مورب به وسیله سه سایه متفاوت از رنگ قرمز متمایز شده ارائه شده است.

تصاویر بیشتر از لباس های اول و دوم پرو در سال های 2018 و 2019 را در گالری عکس مشاهده نمایید.
گالری عکس

لباس های اکوادور برای کوپا آمریکا 2016
یکشنبه 2 خرداد 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز – لباس های اول و دوم تیم ملی فوتبال اکوادور برای شرکت در رقابت های کوپا آمریکا 2016 توسط برند ماراتن رونمایی شد.

پیراهن اول جدید با یقه گرد و رنگ زرد در زمینه همراه با یک نوار پهن مورب به رنگ سرمه ای در جلو که از راست در بالا تا چپ در پایین امتداد دارد ارائه شده است. یک نوار سرمه ای دور نیمه بالای یقه به همراه نوارهای قرمز در لبه آستین ها و نوار سرمه ای در لبه پایین پیراهن دیگر جزئیات پیراهن جدید را تشکیل می دهند.

شورت سرمه ای به همراه جوراب های قرمز با جزئیات سرمه ای ترکیب لباس اول اکوادور در کوپا آمریکا 2016 را کامل می کند.

پیراهن دوم جدید نیز در زمینه به رنگ سرمه ای همراه با جزئیات طلایی ارائه شده است. یک خط در لبه یقه به همراه دو خط مورب در نیمه پایین، یک نوار لبه پایین پیراهن و شماره بازیکنان از جمله جزئیات طلایی رنگ پیراهن دوم جدید اکوادور هستند.

شورت سفید و جوراب های سرمه ای ترکیب لباس دوم جدید اکوادور در رقابت های کوپا آمریکا 2016 را کامل می کند. تصاویر بیشتر از لباس دوم جدید اکوادور برای کوپا آمریکا 2016 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس