رسانه تخصصی مستقل
لباس های فنرباغچه برای فصل 18-2017
شنبه 17 تیر 1396 | ( نظرات )

تیم کیتز - لباس های اول، دوم و سوم جدید تیم فوتبال فنرباغچه ترکیه برای فصل 18-2017 توسط آدیداس رونمایی شد.

پیراهن اول جدید به رسم سنت همیشگی در زمینه متشکل از نوارهای راه راه زرد و سرمه ای ارائه شده است. یقه هفت، نوار لبه آستین و بخشی از شانه ها به رنگ سرمه ای کار شده اند و سه خط زرد رنگ نیز بر روی شانه به چشم می آید.

لوگوی طلایی آدیداس به جهت هماهنگ سازی پیراهن با بج ها و لوگوهای ملی کشور ترکیه و بر خلاف عرف معمول در مرکز سینه نقش بسته است. شورت و جوراب های سرمه ای با جزئیات زرد و سفید ترکیب لباس اول فنرباغچه در فصل جدید را کامل کند.

پیراهن دوم جدید نیز در زمینه به رنگ زرد همراه با یقه پولو و نوار لبه آستین به رنگ سفید ارائه شده است. سه خط سرمه ای در پهلوها از دیگر جزئیات پیراهن دوم به شمار می رود. شورت و جوراب های سفیید با سه خط سرمه ایی در کناره های شورت و جزئیات زرد و سرمه ای در جوراب ترکیب لباس دوم فنرباغچه را کامل می کند.

پیراهن سوم جدید هم در بدنه اصلی به رنگ سبز تیره همراه با نوارهایی در قالب فلش رو به پایین در سایه ای روشن تر از زمینه ارائه شده است. یقه هفت، آستین ها، پهلو و پشت پیراهن به رنگ سبز روشن تر کار شده اند و سه خط زرد بر روی پهلوها دیگر جزئیات پیراهن سوم فنرباغچه را تشکیل می دهد.

شورت و جوراب های سبز با سه خط و جزئیات زرد ترکیب لباس سوم فنرباغچه در فصل پیش روی سوپر لیگ ترکیه را کامل می کند. تصاویر بیشتر از پیراهن های اول، دوم و سوم فنرباغچه برای فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس

لباس اول گالاتاسرای برای فصل 17-2016
شنبه 9 مرداد 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز – لباس اول جدید تیم فوتبال گالاتاسرای ترکیه برای فصل 17-2016 با ترکیب رنگ های سنتی این باشگاه ترکیه ای در دوران پساکودتای این کشور توسط نایک رونمایی شد.

پیراهن اول جدید در بدنه اصلی به دو نیم تقسیم شده که در هر دو سمت از دو رنگ زرد و قرمز تیره در غالب خطوط باریک پیوسته استفاده شده، اما در نیمه چپ رنگ قرمز و در نیمه راست رنگ زرد غالب هستند.

آستین چپ به همراه یقه و نوارهای پهلو به رنگ زرد و آستین راست و نوار پشت یقه به رنگ قرمز کار شده اند. شورت قرمز به همراه جوراب های زرد ترکیب لباس اول جدید گالاتاسرای در فصل 17-2016 را کامل می کند. هر چند پیراهن اول جدید می تواند در مواقع خاص با شورت لباس دوم ترکیب شود.

تصاویر پیراهن اول جدید گالاتاسرای برای فصل 17-2016 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس

لباس های فنرباغچه برای فصل 17-2016
دوشنبه 28 تیر 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز – لباس های اول، دوم و سوم جدید تیم فوتبال فنرباغچه ترکیه برای فصل 17-2016 در تب و تاب تحولات سیاسی این کشور توسط آدیداس رونمایی شد.

پیراهن اول جدید به مانند همیشه با نوارهای راه راه زرد و سرمه ای همراه با یقه گرد و نوارهای لبه آستین سرمه ای و سه خط های آدیداس در پهلوها به رنگ زرد ارائه شده است.

پیراهن دوم جدید نیز در زمینه ی سفید با نوارهای راه راه براق نزدیک به زمینه در سرتاسر پیراهن و همراه با یقه گرد و سه خط های سرمه ای در پهلوها ارائه شده است. نوارهای لبه آستین و تکه نوار گشت یقه نیز به رنگ زرد و سرمه ای کار شده اند.

پیراهن سوم جدید هم در زمینه خاکستری تیره و نوارهای راه راه به محو در سرتاسر پیراهن ارائه شده است. سه خط های بریده طلایی بر روی شانه ها و نوارهای لبه آستین خاکستری طلایی کار شده اند و نوار پشت یقه همچون پیراهن اول و دوم به رنگ زرد و سرمه ای است.

تصاویر پیراهن های اول، دوم و سوم فنرباغچه در فصل 17-2016 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس

لباس های ریزه اسپور برای فصل 17-2016
سه شنبه 22 تیر 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز – لباس های اول و دوم جدید تیم فوتبال چای کار ریزه اسپور ترکیه که به تازگی مهدی طارمی و رامین رضاییان دو بازیکن ملی پوش ایرانی را به خدمت گرفته است توسط نایک رونمایی شد.

لباس اول جدید با طرحی ساده و ترکیب یکدست آبی با یقه هفت و پترن شطرنجی محو بر روی پیراهن ارائه شده است. لباس دوم نیز یکدست به رنگ سفید با گرافیک های سیاه محو شونده در لبه آستین ها و پایین شورت با طرح مشابه لباس سوم برخی تیم های تحت پوشش نایک در فصل گذشته تدارک دیده شده است.

گفتنی است هر دو لباس از سری لباس های پوشاک تیمی نایک (Teamwear) انتخاب شده اند. تصاویر لباس های اول و دوم جدید چای کار ریزه اسپور ترکیه برای فصل 17-2016 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس

لباس های بشیکتاش برای فصل 17-2016
شنبه 29 خرداد 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز - لباس های اول، دوم و سوم جدید تیم فوتبال بشیکتاش ترکیه برای فصل 17-2016 توسط آدیداس رونمایی شد.

پیراهن اول جدید با در زمینه به رنگ سفید همراه با خطوط عمودی سیاه موازی در سرتاسر بدنه اصلی و آستین ها ارائه شده است. یقه هفت ساده و سه خط های آدیداس در پهلوها به رنگ سیاه و تکه نوار پشت یقه و نوارهای لبه آستین به رنگ قرمز و سیاه کار شده اند.

شورت و جوراب های سفید با سه خط ها و جزئیات سیاه ترکیب لباس اول جدید بشیکتاش برای فصل 17-2016 سوپر لیگ ترکیه را کامل می کند.

پیراهن دوم جدید نیز در بدنه اصلی به رنگ سیاه همراه با آستین های سفید ارائه شده است. یقه پولو خاص آدیداس همچون پیراهن جدید تیم ملی کلمبیا و باشگاه شالکه و به رنگ سفید به چشم می آید. سه خط های آدیداس به رنگ سفید و تنها بر روی شانه و تکه نوار پشت یقه به همراه نوارهای لبه آستین به رنگ سیاه و سفید کار شده اند.

پیراهن سوم جدید هم با طرحی مشابه پیراهن دوم و به رنگ قرمز تیره ارائه شده است. سه خط های سفید آدیداس در پهلوها و یقه پیراهن به رنگ سیاه است. تکه نوار پشت یقه سیاه و سفید و نوارهای لبه آستین به رنگ قرمز و سیاه کار شده اند.

تصویر پیراهن های اول، دوم و سوم جدید بشیکتاش برای فصل 17-2016 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس