رسانه تخصصی مستقل
لباس اول اینتر میلان برای فصل 18-2017
پنجشنبه 4 خرداد 1396 | ( نظرات )

تیم کیتز – لباس اول جدید تیم فوتبال اینتر میلان برای فصل 18-2017 با ترکیب جدیدی از نوارهای مشکی و آبی توسط نایک رونمایی شد.

پیراهن اول جدید در بدنه اصلی به مانند همیشه از نوارهای راه راه آبی و مشکی تشکیل شده و این بار نوارهایی با ضخامت های متفاوت و به شکل نامتقارن بر روی پیراهن به چشم می آیند.

نوار آبی دور یقه و نوارهای مشکی در پهلوها از دیگر جزئیات پیراهن جدید اینتر میلان است که به مانند پیراهن سایر تیم های تحت پوشش نایک از سیستم تهویه AEROSWIFT بهره می برد. شورت و جوراب های مشکی با جزئیات آبی ترکیب لباس اینتر در فصل جدید سری آ را کامل می کند.

تصاویر بیشتر از لباس اول اینتر میلان برای فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس

پیراهن تمرینی اینتر میلان برای سال 2017
سه شنبه 21 دی 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز – پیراهن تمرینی تیم فوتبال اینتر میلان ایتالیا برای نیمه دوم فصل 17-2016 توسط نایک رونمایی شد.

پیراهن تمرینی جدید در زمینه آبی روشن همراه با نوارهای طوسی بر روی آستین ها ارائه شده است. تصویر کامل پیراهن تمرینی اینتر میلان در سال 2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس

لباس سوم اینتر برای فصل 17-2016
دوشنبه 22 شهریور 1395 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس سوم جدید تیم فوتبال اینتر میلان ایتالیا برای فصل 17-2016 همچون لباس سوم آاس رم با ترکیب رنگی فانتزی توسط نایک رونمایی شد.

پیراهن سوم جدید در بدنه اصلی با ترکیب خطوط افقی آبی روشن و سبز روشن در قطرهای متفاوت ارائه شده است. آستین ها و نوار بالای یقه به رنگ آبی روشن و نوارهای پهلو مشکی هستند.

شورت سبز روشن با نوارهای مشکی در کناره ها به همراه جوراب های سبز روشن با جزئیات مشکی ترکیب لباس سوم جدید اینتر را کامل می کند. تصاویر بیشتر از لباس سوم اینتر میلان در فصل 17-2016 را در گالری عکس مشاهده نمایید.
گالری عکس

پیراهن پیش از مسابقه اینتر برای فصل 17-2016
دوشنبه 11 مرداد 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز – پیراهن پیش از مسابقه تیم فوتبال اینتر میلان ایتالیا برای فصل 17-2016 با رنگی چشم نواز توسط نایک رونمایی شد.

پیراهن پیش از مسابقه جدید در تمامی قسمت ها دارای احجامی متشکل از خطوط موازی شکسته که در قالب نوارهای افقی محاط شده اند است. این خطوط در دو سایه مختلف از رنگ آبی به صورت تیره و روشن به چشم می آیند که با یک نوار آبی تیره در بالای یقه و نوارهای سفید بر روی آستین ها به همراه نام باشگاه "INTER" در پشت پیراهن دیگر جزئیات پیراهن جدید را تشکیل می دهند.

تصویر پیراهن پیش از مسابقه اینتر در فصل 17-2016 را در گالری عکس مشاهده نمایید.
گالری عکس

لباس دوم اینتر میلان برای فصل 17-2016
چهارشنبه 16 تیر 1395 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس دوم جدید تیم فوتبال اینتر میلان ایتالیا برای فصل 17-2016 توسط نایک رونمایی شد.

پیراهن دوم جدید در زمینه ای به رنگ سفید همراه با نوراهایی به رنگ آبی روشن و تیره گرداگرد آستین ها ارائه شده است و بر روی هر یک از نوارها خطوطی به رنگ نوار مقابل به چشم می آید.

نوارهای آبی در پشت یقه و پهلوی پیراهن و همچنین نام باشگاه "INTER" به رنگ آبی در پشت یقه به چشم می آیند. شورت سفید با نوارهای آبی در کناره ها همراه با جوراب های آبی با جزئیات مشکی و سفید ترکیب لباس دوم جدید اینتر میلان در فصل 17-2016 را کامل می کند.

تصاویر بیشتر از لباس دوم جدید اینتر برای فصل 17-2016 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس