رسانه تخصصی مستقل
لباس های الوحده برای فصل 18-2017
دوشنبه 27 شهریور 1396 | ( نظرات )تیم کیتز لباس های اول و دوم جدید تیم فوتبال الوحده امارات برای فصل 18-2017 توسط آدیداس رونمایی شد.

پیراهن اول جدید که به نظر مشتقی از دو طرح آماده آدیداس است در زمینه به رنگ قرمز تیره همراه با یک گرافیک مشکی در قسمت جلوی پیراهن است که از نیمه پیراهن به بالا با سیر نزولی در قطر نوارهای مشک در زمینه قرمز پیراهن محو می شود ارائه شده است.

یقه هفت و دو خط کناری آن به رنگ مشکی و سه خط روی پهلو سفید هستند. شورت مشکی با سه خط سفید به همراه جوراب های مشکی با جطئیات قرمز ترکیب لباس اول جدید الوحده را کامل می کند.

پیراهن دوم جدید نیز با طرحی نسبتا قدیمی در زمینه آبی و بر روی شانه ها به رنگ آبی تیره ارائه شده است. سه خط زرد روی شانه و یقه هفت زرد و آبی تیره ترکیب لباس دوم الوحده در فصل پیش روی لیگ امارات را کامل می کند.

تصاویر بیشتر از لباس های اول و دوم الوحده برای فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.
گالری عکس