رسانه تخصصی مستقل
شروع استقلال خوزستان با کج سلیقگی
جمعه 9 مرداد 1394 | ( نظرات )تیم کیتز – استقلال خوزستان در اولین دیدار از فصل 95-1394 مقابل سپاهان از لباسی با ترکیب دو تولیدی استارت و نهنگی استفاده کرد.

پیراهن به رنگ آبی با دو نوار که در محدوده سینه از لبه آستین از هر طرف شروع و در وسط سینه بریده می شود و همچنین دو نوار به همین رنگ در محدوده زیر بغل تا لبه پایین لباس با فاصله در هر طرف پیراهن قرار گرفته اند.

شورت همرنگ با پیراهن همراه با نوارهای سفیدی که از لبه پایین شورت در چپ و راست شروع و با یک انحنا در ناحیه پشت به هم وصل می شوند.

اما نقطه ضعف استقلال خوزستان در شروع استفاده از جورابهای تولیدی متفاوت با پیراهن و شورت است. در این بازی استقلال خوزستان از جوراب یکدست سفید تولیدی نهنگی در کنار شورت و پیراهن استارت استفاده کرد که از نظر جلوه بصری لطمه زیادی به مجموعه لباس این تیم وارد کرده بود.

اگر این بی سلیقگی را در نظر نگیریم در مجموع طرح لباس استقلال خوزستان برای فصل 95-1394 یک طرح عمومی نه چندان جذاب ولی مقبول است.