رسانه تخصصی مستقل
لباس های آگسبورگ برای فصل 19-2018
سه شنبه 9 مرداد 1397 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس های اول، دوم و سوم جدید تیم فوتبال آگسبورگ آلمان برای فصل 19-2018 توسط نایک رونمایی شد.

پیراهن اول در زمینه سفید همراه با یک گرافیک زیگزاگی متشکل از خطوطی در سایه ای نزدیک به زمینه و نوار سبز و قرمز عمودی سمت چپ پیراهن در راستای لوگوی باشگاه ارائه شده است.

پیراهن دوم جدید نیز در قسمت جلو در محدوده بدنه اصلی به رنگ سفید همراه با گرافیک مشابه پیراهن اول به رنگ سبز ارائه شده است. یقه و آستین ها و همچنین تمام فضای پشت پیراهن یکدست به رنگ سبز کار شده اند.

پیراهن سوم نیز در زمینه مشکی همراه با گرافیک مشابه لباس های سوم فصل گذشته نایک و جزئیات سفید ارائه شده است.
گالری عکس

لباس های آگسبورگ برای فصل 17-2016
پنجشنبه 24 تیر 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز – لباس های دوم و سوم جدید تیم فوتبال آگسبورگ آلمان برای فصل 17-2016 در کنار لباس اول این تیم که پیش از این معرفی شده بود توسط نایک رونمایی شد.

لباس اول با پیراهن سفید و جزئیات قرمز، شورت و جوراب سفید همراه و لباس دوم با زمینه مشکی همراه با جزئیات سبز بر روی پیراهن ارائه شده است. لباس سوم نیز از طرح های فصل گذشته نایک و به رنگ فسفری در زمینه همراه با جزئیات مشکی انتخاب شده است.
گالری عکس

لباس اول آگسبورگ برای فصل 17-2016
یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز - لباس اول جدید تیم فوتبال بوندسلیگایی آگسبورگ آلمان برای فصل 17-2016 توسط نایک رونمایی شد.

پیراهن اول جدید با طرحی کلاسیک و از لباسهای تیمی نایک در فصل جدید انتخاب شده است. رنگ سفید در زمینه با نوارهای روی آستین ها، نوارهای لبه آستین و یقه هفت همگی به رنگ قرمز ترکیب شده است و یک نمای ساده و معمولی را ارائه کرده است.

شورت و جوراب سفید ترکیب لباس اول جدید آگسبورگ در فصل 17-2016 را کامل می کند. آگسبورگ برای اولین بار در آخرین دیدار خود در فصل جاری بوندسلیگا مقابل هامبورگ لباس جدید را به تن خواهد کرد.
گالری عکس