رسانه تخصصی مستقل
لباس سوم ساوتهمپتون برای فصل 18-2017
جمعه 10 آذر 1396 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس سوم جدید تیم فوتبال لیگ برتری ساوتهمپتون انگلستان برای فصل 18-2017 با ترکیبی ساده توسط آندر آرمور رونمایی شد.

پیراهن سوم جدید که برای جلوگیری از تداخل رنگ در تقابل با بورنموث و تنها برای یک مسابقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت با یقه هفت در زمینه به رنگ سفید و بدون هیچگونه جزئیات رنگی خاصی در طراحی ارائه شده است.

شورت قرمز با نوار مشکی در لبه پایین آن که خطوط باریک قرمز روی آن به چشم می آید به همراه جوراب های سفید با نوار قرمز در مرکز آن ترکیب لباس سوم ساوتهمپتون در فصل جاری لیگ جزیره را کامل می کند.

تصاویر بیشتر از لباس سوم ساوتهمپتون برای فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

شما همچنین می توانید معرفی لباس های اول و دوم ساوتهمپتون در فصل 18-2017 را (اینجا) مشاهده نمایید.
گالری عکس

لباس سوم آلکمار برای فصل 18-2017
یکشنبه 1 مرداد 1396 | ( نظرات )

تیم کیتز – لباس سوم جدید تیم فوتبال آ زد آلکمار هلند برای فصل 18-2017 توسط آندر آرمور رونمایی شد.

پیراهن سوم جدید با ترکیبی نزدیک به پیراهن اول این تیم در زمینه آبی همراه با قسمت هایی از جمله آستین راست و بخشی از بالای جلو پیراهن به رنگ سرمه ای ارائه شده است.

یک نوار قرمز مورب مرز بین قسمت سرمه ای رنگ و آبی جلوی پیراهن را مشخص می کند، در حالی که آستین چپ و تمام فضای پشت پیراهن به رنگ آبی و نوار لبه آستین چپ نیز به رنگ سرمه ای هستند.

شورت آبی با نوار سرمه ای در لبه پایین آن به همراه جوراب های سرمه ای با جزئیات آبی و قرمز ترکیب لباس سوم یاران علیرضا جهانبخش در تیم آلکمار برای فصل جدید اردویسه را کامل می کند.

تصاویر بیشتر از لباس سوم آلکمار برای فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

شما همچنین می توانید معرفی لباس اول آلکمار در فصل 18-2017 را (اینجا) و لباس دوم را (اینجا) مشاهده نمایید.

گالری عکس

لباس دوم آلکمار برای فصل 18-2017
دوشنبه 5 تیر 1396 | ( نظرات )

تیم کیتز – لباس دوم جدید تیم فوتبال آلکمار هلند برای فصل 18-2017 با ترکیبی ساده توسط آندر آرمور رونمایی شد.

پیراهن دوم جدید در زمینه مشکی همراه با یقه و نوارهای لبه آستین به رنگ طلایی ارائه شده است. لوگوی باشگاه نیز به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس باشگاه آلکمار با رنگ طلایی به جای رنگ قرمز موجود در لوگو مناسب سازی شده است.

شورت و جوراب های مشکی همراه با نوار طلایی در لبه پایین شورت و میانه جوراب ترکیب لباس ساده یاران علیرضا جهانبخش در آلکمار را تکمیل می کند. تصاویر بیشتر از لباس دوم آ زد آلکمار در فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

شما همچنین می توانید معرفی لباس اول آلکمار در فصل 18-2017 را (اینجا) مشاهده نمایید.

گالری عکس

لباس های ساوتهمپتون برای فصل 18-2017
شنبه 27 خرداد 1396 | ( نظرات )

تیم کیتز – لباس های اول و دوم جدید تیم فوتبال لیگ برتری ساوتهمپتون انگلستان برای فصل 18-2017 توسط آندر آرمور رونمایی شد.

پیراهن اول جدید در مرکز بدنه اصلی عمدتا به رنگ سفید و در محدوده های کناری جلو و پشت پیراهن و همچنین پهلوها به رنگ قرمز است که مرز بین این محدوده ها را در جلو و پشت پیراهن نوارهای باریک سیاه تشکیل می دهند.

آستین ها به رنگ قرمز و یقه به صورت دو رنگ سفید و قرمز کار شده اند در حالی که نوارهای سفید با خطوط باریک سیاه و قرمز بر روی آن در لبه آستین ها به ترافیک رنگی پیراهن افزوده است.

شورت مشکی با نوارهای مشکی و قرمز در لبه پایین آن به همراه جوراب های سفید با نوار قرمز در مرکز آن ترکیب لباس اول ساوتهمپتون را کامل می کند.

پیراهن دوم نیز در بدنه اصلی متشکل از نوارهای راه راه پهن و باریک مشکی و سبزآبی است در حالی که آستین ها و محدوده پشت پیراهن یکدست به رنگ مشکی هستند.

یقه و نوارهای سبز در لبه آستین ها به همراه شورت سبز با نوار مشکی در لبه پایین آن و جوراب های راه راه مشکی و سبز ترکیب لباس دوم ساوتهمپتون در فصل جدید لیگ جزیره را کامل می کند.

تصاویر بیشتر از لباس های اول و دوم ساوتهمپتون برای فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس

لباس اول آلکمار برای فصل 18-2017
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 | ( نظرات )

تیم کیتز – لباس اول جدید تیم فوتبال آزد آلکمار هلند برای فصل 18-2017 توسط آندر آرمور رونمایی شد.

پیراهن اول جدید در زمینه قرمز همراه با قسمتی به رنگ قرمز تیره در بالای جلوی پیراهن ارائه شده است. یک نوار طلایی رنگ مورب در محدوده سینه محدوده قرمز تیره و روشن در جلوی پیراهن را تفکیک می کند. یقه و نوارهای لبه آستین از دیگر جزئیات طلایی رنگ پیراهن جدید به شمار می رود.

شورت سفید با نوار طلایی در لبه پایین آن به همراه جوراب های سفید با جزئیات قرمز و طلایی ترکیب لباس اول جدید یاران علیرضا جهانبخش در آلکمار را کامل می کند.

تصاویر بیشتر از لباس اول آلکمار برای فصل 18-2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس