رسانه تخصصی مستقل
لباس دوم کلمبیا برای کوپا آمریکا 2020
دوشنبه 20 آبان 1398 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس دوم جدید تیم ملی فوتبال کلمبیا یکی از دو میزبان کوپا آمریکا 2020 برای حضور در این رقابت ها توسط آدیداس رونمایی شد.

پیراهن دوم جدید در زمینه به رنگ آبی کدر همراه با رده های قلم مویی به رنگ آبی روشن در قسمت جلوی پیراهن ارائه شده است. سه خط روی شانه به رنگ زرد کار شده و نوار پهن لبه آستین به سه رنگ زرد، آبی و قرمز برگرفته از پرچم کشور کلمبیا است.

سه خط روی شانه به رنگ آبی آسمانی و نوار پهن لبه آستین مرکب از رنگ های آبی آسمانی و سفید تداعی گر پرچم کشور آرژانتین به عنوان یکی از دو کشور میزبان کوپا آمریکا 2020 خواهد بود.

شورت زرد و جوراب آبی کدر هر یک با سه خط به رنگ مقابل همدیگر ترکیب لباس دوم جدید شاگردان کارلوس کی روش در تیم ملی کلمبیا را کامل می کند. تصاویر بیشتر از لباس دوم کلمبیا برای کوپا آمریکا 2020 را در گالری عکس مشاهده نمایید.لباس دوم آرژانتین برای کوپا آمریکا 2020
دوشنبه 20 آبان 1398 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس دوم جدید تیم ملی فوتبال آرژانتین برای حضور در رقابت های کوپا آمریکا 2020 توسط آدیداس رونمایی شد.

پیراهن دوم جدید بر پایه طرح تیمی آدیداس سری Condivo 20 و با ترکیب رنگ اختصاصی در زمینه به رنگ سرمه ای طوسی کدر همراه با رده رده های قلم مویی در قسمت جلوی پیراهن در سایه ای نزدیک به زمینه ارائه شده است.

سه خط روی شانه به رنگ آبی آسمانی و نوار پهن لبه آستین مرکب از رنگ های آبی آسمانی و سفید تداعی گر پرچم کشور آرژانتین به عنوان یکی از دو کشور میزبان کوپا آمریکا 2020 خواهد بود.

تصاویر بیشتر از لباس دوم آرژانتین برای کوپا آمریکا 2020 را در گالری عکس مشاهده نمایید.لباس اول مجارستان برای سال 2020
دوشنبه 20 آبان 1398 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس اول جدید تیم ملی فوتبال مجارستان برای سال 2020 توسط آدیداس رونمایی شد.

پیراهن اول جدید در زمینه به رنگ قرمز همراه با رده رده های موج دار گرافیکی در قسمت جلوی پیراهن که از سطح مواج رود دانوب به عنوان یکی از نمادهای کشور مجارستان ارائه شده است.

یقه سفید با حاشیه سبز و سه خط پهلو نیز سفید کار شده است. شورت سفید با سه خط قرمز و جوراب سبز با سه خط سفید ترکیب لباس اول مجارستان در سال جدید میلادی را کامل می کند.

تصاویر بیشتر از لباس اول مجارستان در سال 2020 را در گالری عکس مشاهده نمایید.لباس اول اسکاتلند برای سال 2020
دوشنبه 20 آبان 1398 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس اول جدید تیم ملی فوتبال اسکاتلند برای سال 2020 توسط آدیداس رونمایی شد.

پیراهن اول جدید در زمینه به رنگ سرمه ای همراه با نوارهای موج دار گرافیکی به صورت افقی در قسمت جلوی پیراهن و محدوده آستین ها ارائه شده است. سه خط روی شانه سفید و نوار لبه آستین نیز متشکل از دو رنگ قرمز و سفید است.

شورت و جوراب سرمه ای با سه خط سفید ترکیب لباس اول جدید اسکاتلند را کامل می کند. تصاویر بیشتر از لباس اول اسکاتلند در سال 2020 را در گالری عکس مشاهده نمایید.لباس اول ولز برای سال 2020
دوشنبه 20 آبان 1398 | ( نظرات )تیم کیتز – لباس اول جدید تیم ملی فوتبال ولز برای سال 2020 توسط آدیداس رونمایی شد.

پیراهن اول جدید با ترکیبی ساده در زمینه یکدست به رنگ قرمز ارائه شده است. سه خط روی شانه به رنگ زرد و نوار لبه آستین عمدتا زرد رنگ با نوارهای باریک قرمز، سبز و سفید در مرکز آن کار شده است.

لوگوی فدراسیون فوتبال ولز با شکل و شمایل جدید بر روی سینه قرار گرفته و شورت و جوراب قرمز با سه خط زرد ترکیب لباس اول ولز در سال جدید میلادی را کامل می کند.

تصاویر بیشتر از لباس اول ولز برای سال 2020 را در گالری عکس مشاهده نمایید.


گالری عکس