رسانه تخصصی مستقل
جاه طلبی و تاریخ در لباس فصل 16-2015 آ اس رم
پنجشنبه 4 تیر 1394 | ( نظرات )


معرفی شده های 2015

 

تیم کیتز - در فصل پیش رو آ اس رم با یک لباس ممتاز که بازتاب دهنده اعتماد به نفس و نیز احترام باشگاه که الهام بخش رقبای خود است بازی خواهد کرد.

با الهام از زره ای که سربازان رومی به تن می کردند، لباس جدید طوری طراحی شده است که یک جلوه قدرتمند در زمین مسابقه ایجاد می کند. تیم در حالی از تونل بیرون می آید که برای مبارزه لباس پوشیده است، آماده برای عملکرد همچون سپاه رومی و نشان دادن قدرت ذاتی خود در تعهد خود به کار گروهی و اهداف جمعی خواهد بود.

پیراهن به رنگ قرمز سنتی آ اس رم و شامل یقه گرد با یک شکاف کوچک در جلوی یقه می باشد. این شکاف در زره آهنینی که سربازان ارتش روم بیش از 2000 سال پیش به تن می کردند نیز دیده می شد.

قسمت سرشانه ها و آستین ها به صورت یک تکه و به رنگ قرمز تیره تر از رنگ بدنه اصلی لباس اجرا شده اند که حجم فیزیکی بازیکنان را بیشتر ارتقا می دهد.

مکمل رنگ قرمز آ اس رم، رنگ زرد سنتی باشگاه است که به صورت نوارهایی به این رنگ در سر آستین ها و از زیر بغل لبه آستین بر روی هر دو پهلوی لباس تا لبه پایین ادامه دارد.

شورت سفید جدید شامل یک نوار زرد رنگ در هر طرف کنار آن است که با نوار روی لباس اتصال پیدا می کند.

برای اولین بار شماره های پشت پیراهن جدید آ اس رم حاوی یک چاپ گرافیکی به ستایش از شگفتی های معماری پایتخت ایتالیا، خیابان های باستانی و محله ای پر جنب و جوش یک همبستگی قوی میان باشگاه، شهر و هواداران تصویر می کند.

جوراب های اول جدید کاملا به رنگ قرمز و دارای نوار تکه ای پهنی در پشت ساق پا می باشد.