رسانه تخصصی مستقل

معرفی لباس تیم های MLS در فصل 2017 (سری دوم)
چهارشنبه 11 اسفند 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز – در این بخش به معرفی لباس تیم های حاضر در فصل 2017 لیگ حرفه ای آمریکا که در طول ماه های گذشته رونمایی شده اند در قالب چند پست خواهیم پرداخت.

تامین پوشاک تمامی تیم های حاضر در لیگ فوتبال حرفه ای آمریکا بر پایه قراردادی کلان بر عهده آدیداس است و علیرغم یکسان بودن تولیدکننده، لباس تیم ها از تنوع طرح و رنگ قابل توجهی برخوردار هستند.

 

شیکاگو فایر

پیراهن اول شیکاگو فایر که مربوط به فصل گذشته است و در فصل جدید بدون تغییر خواهد ماند در زمینه قرمز همراه با یک نوار افقی سفید در جلو، یقه هفت و نوارهای سرمه ای و سفید و سه خط سرمه ای در پهلوها دیگر جزئیات پیراهن اول شیکاگو فایر را تشکیل می دهد.

شورت و جوراب های قرمز همراه با جزئیات سرمه ای و سفید ترکیب لباس اول شیکاگو فایر در سال 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم جدید شیکاگو فایر نیز در زمینه طوسی با پترنی متشکل از خطوط ریز تیره و روشن در قسمت جلو به همراه دو خط قرمز باریک در جلو و یقه هفت، نوار لبه آستین ها و سه خط روی شانه به رنگ سرمه ای ارائه شده است.

شورت و جوراب های طوسی همراه با جزئیات سرمه ای ترکیب لباس دوم جدید شیکاگو در فصل 2017 ام ال اس را کامل می کند.

 

ونکوور وایتکپس

پیراهن اول جدید در زمینه سفید همراه با مثلث های کوچک به رنگ آبی روشن در محدوده جلو و آستین ها و یقه هفت،نوارهای لبه آستین و سه خط روی شانه به رنگ سرمه ای جزئیات پیراهن اول جدید ونکوور وایتکپس در سال 2017 را تشکیل می دهد.

شورت و جوراب های سفید همراه با جزئیات سرمه ای و آبی روشن ترکیب لباس اول ونکوور را برای فصل 2017 کامل می کند.

پیراهن دوم هم بدون تغییر نسبت به سال گذشته با یک گرافیک راه راه متشکل از نوارهای باریک راه راه افقی که با برش های لوزی شکل از یکدیگر متمایز شده اند در طیف رنگی بین سرمه ای تا آبی بسیار روشن ارائه شده است.

آستین ها به رنگ آبی بسیار روشن و پشت پیراهن به رنگ سرمه ای است. نوارهای نقره ای و سرمه ای در لبه آستین ها و سه خط نقره ای در پهلوها جزئیات پیراهن دوم را تشکیل می دهد. شورت و جوراب های سرمه ای همراه با جزئیات نقره ای ترکیب لباس دوم ونکوور وایتکپس برای فصل 2017 را کامل می کند.

 

نیویورک سیتی

پیراهن اول جدید نیویورک سیتی در زمینه به رنگ آبی آسمانی و همراه با یقه هفت، سه خط روی شانه و نوار لبه آستین به رنگ سرمه ای که یک خط نارنجی نیز در نوار لبه آستین کار شده است جزئیات پیراهن اول جدید را تشکیل می دهد.

شورت سرمه ای با سه خط آبی آسمانی در کناره ها و خط نارنجی در پایین شورت به همراه جوراب های آبی آسمانی با جزئیات سرمه ای ترکیب لباس اول جدید نیویورک سیتی در سال 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم نیز که از سال گذشته مورد استفاده قرار می گیرد در زمینه به رنگ سرمه ای همراه با یک گرافیک مدور آبی روشن حول لوگوی باشگاه، یقه هفت سرمه ای، نوارهای نارنجی و سرمه ای در لبه آستین و سه خط های نارنجی در پهلوها دیگر جزئیات پیراهن دوم نیویورک سیتی را تشکیل می دهد.

شورت و جوراب های سرمه ای همراه با سه خط نارنجی بر روی آنها ترکیب لباس دوم نیویورک سیتی در فصل 2017 را کامل می کند.

تصاویر کامل لباس های اول و دوم شیکاگو فایر، ونکوور وایتکپس و نیویورک سیتی برای فصل 2017 MLS را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس

معرفی لباس تیم های MLS در فصل 2017 (سری اول)
سه شنبه 10 اسفند 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز – در این بخش به معرفی لباس تیم های حاضر در فصل 2017 لیگ حرفه ای آمریکا که در طول ماه های گذشته رونمایی شده اند در قالب چند پست خواهیم پرداخت.

تامین پوشاک تمامی تیم های حاضر در لیگ فوتبال حرفه ای آمریکا بر پایه قراردادی کلان بر عهده آدیداس است و علیرغم یکسان بودن تولیدکننده، لباس تیم ها از تنوع طرح و رنگ قابل توجهی برخوردار هستند.

 

آتلانتا یونایتد

پیراهن اول آتلانتا یونایتد برای سال 2017 با نوارهای راه راه عمودی به رنگ قرمز و مشکی در جلوی پیراهن، یقه هفت و نوارهای مشکی در لبه آستین ها و سه خط بریده آدیداس به رنگ طلایی بر روی شانه ها ارائه شده است.

شورت مشکی با سه خط طلایی در کناره ها به همراه جوراب های مشکی ترکیب لباس اول آتلانتا یونایتد در فصل 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم آتلانتا نیز در زمینه سفید همراه با خط های باریک افقی به رنگ طوسی روشن در محدوده جلوی پیراهن و آستین ها، یقه گرد همرنگ زمینه و نوارهای قرمز در لبه آستین ها ارائه شده است.

شورت و جوراب های قرمز با جزئیات سفید ترکیب لباس دوم آتلانتا یونایتد در سال 2017 را کامل می کند.

 

پورتلند تیمبرز

پیراهن اول پورتلند تیمبرز برای فصل 2017 در زمینه سبز تیره همراه با بافت متقاطع مربعی در جلوی پیراهن، سه خط طلایی بر روی شانه ها و نوارهای سبز که در محل اتصال آن به آستین جزئیات طلایی کار شده ارائه شده است.

شورت و جوراب های سبز تیره همراه با جزئیات طلایی ترکیب لباس اول جدید پورتلند در سال 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم پورتلند هم بدون تغییر نسبت به فصل گذشته با نوارهای راه راه مشکی به همراه نوارهایی در سایه های مختلفی از رنگ قرمز در بین آنها در جلوی پیراهن، یقه هفت مشکی، سه خط قرمز در پهلوها و نوارهای قرمز و مشکی در لبه آستین ها در سال 2017 هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شورت مشکی با جزئیات قرمز و جوراب های قرمز با جزئیات مشکی ترکیب لباس دوم پورتلند تیمبرز در فصل 2017 را کامل می کند.

 

فیلادلفیا یونیون

پیراهن اول فیلادلفیا برای سال 2017 بدون تغییر نسبت به فصل گذشته در زمینه سرمه ای تیره همراه با یک نوار پهن عمودی طلایی رنگ در جلوی پیراهن که پترنی برگرفته از پوست مار بر روی آن نقش بسته ارائه شده است. سه خط طلایی در پهلوها و نوارهای طلایی و مشکی در لبه آستین ها دیگر جزئیات پیراهن جدید را تشکیل می دهند.

شورت و جوراب های سرمه ای با سه خط های طلایی ترکیب لباس اول فیلادلفیا در فصل 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم جدید نیز در زمینه سفید همراه با یقه گرد، آستین و نوار روی پهلو به رنگ سرمه ای و سه خط طلایی آدیداس بر روی شانه ها ارائه شده است.شورت و جوراب های سفید با جزئیات سرمه ای و طلایی ترکیب لباس دوم جدید فیلادلفیا یونیون برای سال 2017 را کامل می کند.

تصاویر کامل لباس های اول و دوم آتلانتا یونایتد، پورتلند تیمبرز و فیلادلفیا یونیون برای فصل 2017 MLS را در گالری عکس مشاهده نمایید.
گالری عکس

لباس های تیم ملی تایلند برای سال 2017
دوشنبه 9 اسفند 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز– لباس های اول و دوم جدید تیم ملی فوتبال تایلند برای سال 2017 توسط برند تایلندی واریکس(واری) رونمایی شد.

پیراهن اول جدید در زمینه مشکی همراه با گرافیک مشکی براق در قالب نواری دور بازوها ارائه شده است. حفره های ریز تهویه در قالب پترن لوزی لوزی در بخش هایی از جلوی پیراهن ظرافت زیادی به پیراهن بخشیده است. شورت و جوراب های مشکی ترکیب لباس اول جدید تایلند را کامل می کند.

لباس دوم نیز با طرحی مشابه لباس اول و در زمینه سفید همراه یا جزئیات مشکی ارائه شده است. تصاویر بیشتر از لباس های اول و دوم تایلند در سال 2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس

جولان نام های بزرگ زیر پوست لیگ
یکشنبه 8 اسفند 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز – در حالی که عملا هیچ یک از تیم های لیگ برتری از پوشاک برندهای مطرح ورزشی جهان استفاده نمی کنند، به طرق گوناگونی شاهد خودنمایی این برندها در پوشش بازیکنان هستیم.

استفاده مستقل برخی بازیکنان از استرج های متفاوت با برند لباس تیم و استفاده برخی باشگاه ها از کاپشن و پیراهن و شورت هایی که لوگوی برندهای بزرگ بر روی آنها با لوگوی باشگاه یا برچسب هایی پوشانده شده از جمله این موارد است.

باید منتظر ماند و دید در آینده برندهای بزرگ در لایه اول سرویس دهی سازماندهی شده به باشگاه ها قرار خواهند گرفت یا همچون گذشته و امروز هر که هر چه دلش خواست را با چسباندن برچسب و لوگو و ... مال خود خواهد کرد!تصاحب تیم چهارم و صعود یوسف جامه به رتبه سوم
شنبه 7 اسفند 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز – در پایان هفته بیست و دوم لیگ برتر خلیج فارس یوسف جامه توانست به لطف تصاحب لباس سیاه جامگان و همچنین نتیجه گیری بسیار خوب تیم های تحت پوشش خود و تیم هایی که سابقه استفاده از لباس های این تولیدی را داشته اند 10 امتیاز کسب کند.

همه این عوامل موجب شد تا این تولیدی با جای گذاشتن جیووا به رتبه سوم جدول رده بندی برندها در فصل 96-95 صعود کند.

رده بندی کامل برندها در پایان هفته بیست و دوم لیگ برتر 96-95 را همراه با جزئیات بیشتر از طریق گزینه "رده بندی هفتگی برندهای لیگ برتر" در بنرهای سمت چپ سایت مشاهده نمایید.
 شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic